Spotkania informacyjne na temat nowych technologii i rynku pracy w Unii Europejskiej

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w kształtowaniu własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

Podczas warsztatów młodzież poznaje kluczowe informacje na temat wpływu nowych technologii na procesy zachodzące na rynku pracy (m.in. formy zatrudnienia, zawody przyszłości wynikające z adaptacji nowych technologii), zapoznaje się z obecnymi trendami na rynku pracy w Unii Europejskiej, a także poznaje programy i narzędzia Komisji Europejskiej (i innych instytucji unijnych) pomocne w rozwoju edukacyjnym i zawodowym.

Projekt został przygotowany przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz Manufakturę Przyszłości.

Zakres tematyczny warsztatów

nowe technologie a perspektywy rynku pracy

trendy na rynku pracy w Unii Europejskiej

zapotrzebowanie na zawody i stanowiska, zawody przyszłości

tradycyjne i nowe formy zatrudnienia

kompetencje przyszłości – ich znaczenie w życiu edukacyjnym i zawodowym

narzędzia i programy edukacyjne Komisji Europejskiej i innych instytucji UE

Odbiorcy

Warsztaty skierowane są do uczniów i uczennic (od klas drugich wzwyż) ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. Grupa warsztatowa powinna liczyć od 25 do 30 osób.


Termin i miejsce

Warsztaty organizowane są od maja do listopada 2024 r. w formie stacjonarnej (w szkole dokonującej zgłoszenia). Jeden warsztat trwa cztery godziny dydaktyczne (180 min.) i prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestników i uczestniczki. Termin realizacji warsztatu ustalany jest bezpośrednio z osobą dokonującą zgłoszenia placówki do udziału w projekcie.


Rekrutacja

Zgłoszenia przyjmowane są od 15 do 25 maja 2024 r. za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie projektu – TUTAJ (nastąpi otwarcie nowego okna w przeglądarce internetowej).

O wynikach rekrutacji osoby dokonujące zgłoszenia zostaną poinformowane do 27 maja 2024 r.

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu zaproszonych zostanie 30 szkół ponadpodstawowych, które w formularzu zgłoszeniowym uzasadnią potrzebę realizacji warsztatów dla wskazanej grupy młodzieży. O udziale w projekcie nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Placówka może tylko jeden raz skorzystać z oferty warsztatowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@pracaprzyszlosci.eu

Informacje dodatkowe

Tematyka warsztatów jest zgodna z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Projekt został przygotowany przez Komisję Europejską
Przedstawicielstwo w Polsce oraz Manufakturę Przyszłości.